Oro-myofunctionele therapie OMFT

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Deze site geeft informatie over OMFT. Ook is het mogelijk om hier materialen en meetinstrumenten te bestellen die de diagnostiek, doelgerichtheid en effectiviteit van de oro-myofunctionele therapie ten goede komen.

Nieuw digitaal
OMFT Measuring station 430

Lees meer

Resultaat OMFT

Beginsituatie

Beginsituatie

Na 3 maanden

Na 6 maanden